Översättningstabell

SF                 SP            ECO     RL     XL     Professional         Öllöv

–                  5×0

–                  4×0                                                                                2×0

3x0             3×0                                                                                 0

2x0             2x0            4                                                                   1

0                  0                5          5                             2                       2

1                   1                 6         6                             3                       3

2                  2                7          7          2                 4                       4

3                  3                8         8          3                 5                        5

–                   4                            9         4                 6

–                   –                                        5